1 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಪಿ ಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

 ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, 1 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಿ ಡಿಎಫ್ (pdf) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ … ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ …

ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

http://www.ktbs.kar.nic.in/New/index.html#!/textbook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *