“ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ” ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

 🙏🏼💐ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

💫🍅ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ “ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ” ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ👇🏼

http://www.mahitiguru.co.in/2021/03/applications-for-teacher-vacancies-in.html

👉🏿ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು-3479

👉🏿ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ-01-04-2021 ರಿಂದ 30-04-2021

👉🏿ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು👇🏿

http://www.mahitiguru.co.in/2021/03/applications-for-teacher-vacancies-in.html

🙏🏻💐ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು👇🏾

🔰2nd PU Video lessons

 👉🏿PHYSICS- https://bit.ly/2WUoIpj

👉🏿CHEMISTRY- https://bit.ly/37TzwdC

👉🏿MATHEMATICS- https://bit.ly/2MamGPL

👉🏿BIOLOGY- https://bit.ly/3pyGif8

👉🏿BASIC MATHS- https://bit.ly/38FsEzX

 👉🏿COMPUTER- https://bit.ly/3nXKYL4

👉🏿HISTORY- https://bit.ly/37WQXtX

👉🏿POLITICAL SCIENCE- https://bit.ly/37VDLFO

👉🏿SOCIOLOGY- https://bit.ly/3pB1Fwh

👉🏿GEOGRAPHY- https://bit.ly/2WRBiWt

👉🏿KANNADA- https://bit.ly/3mRPqcJ

👉🏿ACCOUNTANCY- https://bit.ly/3rAiWHv

👉🏿BUSINESS STUDIES- https://bit.ly/37TfBLU

👉🏿ELECTRONICS- https://bit.ly/3ryjLk9

👉🏿SANSKRIT- https://bit.ly/3mZLdno

👉🏼OTHER ALL SUBJECTS- https://bit.ly/3mZLdno

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔰ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು👇🏾

👉Physics- https://bit.ly/3aQ9Twj

👉Chemistry- https://bit.ly/38M4qns

👉Mathematics- https://bit.ly/2WSc6z8

👉Biology- https://bit.ly/3rAjwVH

👉History- https://bit.ly/2WORjfM

👉Education- https://bit.ly/3nYiuAH

👉Political science- https://bit.ly/3pvRzwt

👉Geography- https://bit.ly/2L5q6Tj

👉Sociology- https://bit.ly/3rvk0wx

👉Economics- https://bit.ly/3n0naoq

👉Kannada- https://bit.ly/3aKisc2

👉English- https://bit.ly/38HAqt4

👉Hindi language- https://bit.ly/3mSaRut

👉Psychology- https://bit.ly/3rBQ7L6

👉Accountancy- https://bit.ly/3mWiu2P

👉Computer science- https://bit.ly/3nW5V8Z

👉Statistics- https://bit.ly/3nW5V8Z

👉Business studies- https://bit.ly/3nW5V8Z

👉Logic- https://bit.ly/3nW5V8Z

👉Urdu- https://bit.ly/3nW5V8Z

👉Sanskrit- https://bit.ly/3nW5V8Z

👉🏿ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು- https://bit.ly/37XWMrb

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *