🌹ಕಾನೂನು-ಭoಗ್ ಚಳುವಳಿ (ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ )

 ➜ 1930

🌹 ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ

 ➜ 1906 

 🌹ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆ

 ➜ 1907 

 🌹 ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ 

 ➜ 1916

🌹 ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ

 ➜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1916 

 🌹ರಲೆಟ್ ಆಕ್ಟ್

➜ 19 ಮಾರ್ಚ್ 1919 

🌹 ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ

➜ 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 1919

🌹 ಖಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ

➜ 1919

🌹ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 

 ➜ 18 ಮೇ 1920

🌹ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗ್ಪುರ ಅಧಿವೇಶನ

 ➜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1920 

🌹 ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಆರಂಭ

 ➜  1 ಆಗಸ್ಟ್ 1920 

🌹 ಚರಾ ಚೌರಿ  ಘಟನೆ

 ➜ 5 ಫೆಬ್ರವರಿ 1922 

🌹 ಸವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ

 ➜ 1 ಜನವರಿ 1923 

🌹 ಹಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್

 ➜ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1924

🌹 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದ ನೇಮಕಾತಿ

 ➜  8 ನವೆಂಬರ್ 1927

 🌹 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ  ಭೇಟಿ

➜  3 ಫೆಬ್ರವರಿ 1928 

 🌹ನಹರೂ ವರದಿ

 ➜ ಆಗಸ್ಟ್ 1928 

🌹  ಬಾರಡೌಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

 ➜ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1928 

 🌹 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನ

 ➜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1929

 🌹 ಸವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಘೋಷಣೆ

 ➜ 2 ಜನವರಿ 1930

🌹ಉಪ್ಪಿನ  ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

 ➜ 12 ಮಾರ್ಚ್ 1930 ➖ 5 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1930

 🌹 ಕಾನೂನು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ

 ➜ 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 1930

 🌹 ಮೊದಲ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ

 ➜   12 ನವೆಂಬರ್ 1930 

 🌹ಗಾಂಧಿ-ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ

 ➜ 8 ಮಾರ್ಚ್ 1931 

🌹ಎರಡನೇ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ

  ➜ 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1931 

🌹ಕೋಮು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ

 ➜ 16 ಆಗಸ್ಟ್ 1932 

🌹 ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ

 ➜ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1932

 🌹 ಮೂರನೇ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ

  ➜ 17 ನವೆಂಬರ್ 1932 

 🌹 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ರಚನೆ

 ➜ ಮೇ 1934 

🌹 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ರಚನೆ

 ➜ 1 ಮೇ 1939

 🌹ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆ

 ➜ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1940

🌹  ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆ 

 ➜  8 ಆಗಸ್ಟ್ 1940

🌹 ಕರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

 ➜ ಮಾರ್ಚ್ 1942

🌹 ಕವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

 ➜  8 ಆಗಸ್ಟ್ 1942

🌹 ಶಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ

 ➜ 25 ಜೂನ್ 1945 

🌹ನಕಾ ದಂಗೆ

 ➜ 19 ಫೆಬ್ರವರಿ 1946 

 🌹 ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಪ್ರಕಟಣೆ

 ➜ 15 ಮಾರ್ಚ್ 1946

🌹 ಕಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಮನ

 ➜ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1946

🌹ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ

 ➜  2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1946 

🌹 ಮಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ

 ➜ 3 ಜೂನ್ 1947 

🌹 ಸವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 

  ➜  15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *