Today’s Classes in CHANDANA TV

 *6️⃣3️⃣ನೇ ದಿನ*➖➖➖➖

[05-09-2021 ಭಾನುವಾರ]

*ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ತರಗತಿಗಳು : 5,4ನೇ ಮತ್ತು 1-3 ನೇ ನಲಿ-ಕಲಿ ತರಗತಿ*

🙏💐 *2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ 5,4 ಮತ್ತು 1-3 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*👇

📕 *ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ*

*🔹 08:00 ರಿಂದ 08:30*

*🔸5ನೇ EVS*

*https://bit.ly/3n3OCVX*

*🔹 08:30 ರಿಂದ 09:00*

*🔸5ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್*

*https://bit.ly/3n3OCVX*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*🔹 11:30 ರಿಂದ 12:00*

*🔸4ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್*

*https://bit.ly/3kUJUqV*

*🔹 12:00 ರಿಂದ 12:30*

*🔸4ನೇ EVS*

*https://bit.ly/3kUJUqV*

*🔹 12:30 ರಿಂದ 12:45*

*🔸1-3ನೇ ನಲಿ-ಕಲಿ*

*https://bit.ly/3kSbpS5*

*🔹 12:45 ರಿಂದ 1:00*

*🔸1-3ನೇ ನಲಿ-ಕಲಿ*

*https://bit.ly/3kSbpS5*

*🔹 1:30 ರಿಂದ 1:45*

*🔸1-3ನೇ ನಲಿ-ಕಲಿ*

*https://bit.ly/3kSbpS5*

*🔹 1:45 ರಿಂದ 2:00*

*🔸1-3ನೇ ನಲಿ-ಕಲಿ*

*https://bit.ly/3kSbpS5*

*1️⃣0️⃣ನೇ ದಿನ*➖➖➖➖

[05-09-2021 ಭಾನುವಾರ]

➡️ *ಕಲಿಕಾ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ*

*🙏💐2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5,6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂವೇದ-ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ “ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ*👇

*▪️ 5ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್*

*▪️ 6ನೇ ಹಿಂದಿ*

*▪️ 6ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 7ನೇ ಗಣಿತ*

*🔗https://bit.ly/3BKkMtE*

*1️⃣0️⃣ನೇ ದಿನ➖➖➖*

(ಕಲಿಕಾ ಪುನರಾವಲೋಕನಕ್ಕಾಗಿ)

*🙏💐2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ 8,9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿ “ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು👇*

*ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ*

*▪️ 8ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 8ನೇ ಹಿಂದಿ*

*▪️ 8ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ*

*▪️ 9ನೇ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್*

*▪️ 9ನೇ ಕನ್ನಡ*

*▪️ 10ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 10ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್*

*▪️ 10ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*🔗https://bit.ly/3zNPUrF*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🍅 *4 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://tinyurl.com/y6pqsb7h*

🍅 *3 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/38BqNgT*

🍅 *2 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/38BqNgT*

🍅 *1 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/38BqNgT*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🍅 *ಪ್ರಥಮ‌ ಪಿಯುಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*

*1) 07-ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು-*

*https://bit.ly/2MpoEfz*

*2) 16-ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು*

*https://bit.ly/2WUifuN*

 🍅 *ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*

*1) 07-ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು-*

*https://bit.ly/2JvXZwi*

*2) 16-ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು*

*https://bit.ly/3oeu6j2*

🙏💐 *ಇಂದಿನ 05-09-2021 ರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*💐🙏

🙏💐 *DSERT ಯ “ಮಕ್ಕಳವಾಣಿ” ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಇ -ಸಂವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ*

*👉  ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ*

🔹 *10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/2IX1fQH*

🔹 *9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kXigHM*

🔹 *8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3fnVgAC*

🔹 *7 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/396Cmgu*

🔹 *6 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/2IZ0oiq*

🔹 *5 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3fkF96O*

🔹 *4 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3nIOWGM*

🔹 *3 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kTSYdq*

🔹 *2 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kTSYdq*

 🔹 *1 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kTSYdq*

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *