34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ,ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ 

 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆ 25. *5 ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಭೂತ*  1. ನರ್ಸರಿ @4 ವಯಸ್ಸು,  2. ಎಡಿ. ಕೆಜಿ @5 ವಯಸ್ಸು,  3. Sಡಿ. ಕೆಜಿ @6 ವಯಸ್ಸು, 4. 1 ನೇ @7 ವಯಸ್ಸು,  5. 2 ನೇ @8 ವಯಸ್ಸು ,  *3 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ* 6. 3 ನೇ @9 ವಯಸ್ಸು,  7. 4 ನೇ @10 ವಯಸ್ಸು,  8. 5 ನೇ @11 ವಯಸ್ಸು,  *3 ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯ* 9. 6 ನೇ @12 ವಯಸ್ಸು,  10. 7 ನೇ @13 ವಯಸ್ಸು,  11. 8 ನೇ @14 ವಯಸ್ಸು  *4 ವರ್ಷಗಳ ದ್ವಿತೀಯ* 12. 9 ನೇ @15 ವಯಸ್ಸು,  13. Sಅ @16 ವಯಸ್ಸು,  14. 1st
Yr.Jr.Course
@17 ವಯಸ್ಸು,  15. SYJC  @18 ವಯಸ್ಸು,  *ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು*: *ಬೋರ್ಡ್ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಂಫಿಲ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು, ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ 4 ವರ್ಷಗಳು* *10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಫಿಲ್ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,* *ಈಗ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಉಳಿದ ವಿಷಯ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.*  *ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 12 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಮೊದಲು 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲ.*  *9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.  5+3+3+4 ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.* ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ 3 ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅಂದರೆ, ಪದವಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದವಿ.  *3 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.  ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ*. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.  ಬದಲಾಗಿ, ಎಂಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 *10 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.*  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಇತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತವು 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ 50 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಎರಡನೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.  ಇದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.  ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೇದಿಕೆ (NETF) ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

 *ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ, ಡೀಮ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *