ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

 ಶುಭಮಸ್ತು

ದಿನಾಂಕ : 24, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಸಂವತ್ಸರ : ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಆಯನಂ : ದಕ್ಷಿಣಾಯನ

ಮಾಸ : ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ

ಋತು : ಶರದೃತು

ಕಾಲ : ಮಳೆಗಾಲ

ವಾರ : ಭಾನುವಾರ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ

ತಿಥಿ : ಚೌತಿ

(ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 3 ಗಂ॥ 3 ನಿ।। ರಿಂದ 

ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5 ಗಂ॥ 43 ನಿ।। ತನಕ)

ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ

(ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂ॥ 55 ನಿ।। ರಿಂದ 

ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 1 ಗಂ॥ 2 ನಿ।। ತನಕ)

ಯೋಗ : ವರಿಯಾನ್

ಕರಣ : ಬವ

ವರ್ಜ್ಯಂ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂ॥ 59 ನಿ।। ರಿಂದ  ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂ॥ 47 ನಿ।। ತನಕ)

ಅಮೃತಕಾಲ : (ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂ॥ 25 ನಿ।। ರಿಂದ  ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂ॥ 13 ನಿ।। ತನಕ)

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 15 ನಿ।। ರಿಂದ  ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂ॥ 1 ನಿ।। ತನಕ)

ರಾಹುಕಾಲ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 21 ನಿ।। ರಿಂದ  ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂ॥ 48 ನಿ।। ತನಕ)

ಗುಳಿಕ : (ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂ॥ 54 ನಿ।। ರಿಂದ  ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 21 ನಿ।। ತನಕ)

ಯಮಗಂಡ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂ॥ 59 ನಿ।। ರಿಂದ  ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂ॥ 26 ನಿ।। ತನಕ)

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂ॥ 11 ನಿ।। ಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ : ಸಂಜೆ 5 ಗಂ॥ 49 ನಿ।। ಗೆ

ರವಿರಾಶಿ : ತುಲಾ

ಚಂದ್ರರಾಶಿ : ವೃಷಭ

ವಿಶೇಷ

24. ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *