ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಡವೇಕೆ❓ 

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ‘ ರಾವ್ಸ್  ಅಕಾಡೆಮಿ ‘

ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿಯಿರುವ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ 6 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಲಭ್ಯ

✅✅ಎಲ್ಲಾ 6 ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಲಭ್ಯ ವಿರುವ 24  ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಚಿತ ವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

✅✅ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 8 ಮತ್ತು 9 ನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು   ಕೊಂಡರೆ 24 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಚಿತ ವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.

✅✅ಸದಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಯಶ ಬಯಸುವ  ರಾವ್ಸ್  ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ.

ವಿವರಗಳಿಗೆ : 9900575990 – 9844328990

ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ.🌹🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *