RAMANUJACHARYA JAYANTHI ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿವೆ

 “ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೊತೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿವೆ”:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *