*ದೇವರ ವಾಹನಗಳು*

 1) ವಿಷ್ಣು – ಗರುಡ

2) ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ – ಗುಡ್ಲಾ ಗೂಬೆ

3) ರತಿ ಮನ್ಮದುಲು =  ಗಿಳಿ

4) ಹನುಮಾನ್ = ಒಂಟೆ

5) ಶಿವ = ವೃಷಭ

6) ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ = ಸಿಂಹ

7) ಗಣೇಶ = ಇಲಿ

8) ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ = ನವಿಲು

9) ಭೈರವುಡು = ನಾಯಿ

10) ಬ್ರಹ್ಮ = ಹಂಸ

11) ಸರಸ್ವತಿ = ಹಂಸ

12) ಕುದುರೆಗಳು = ಕತ್ತೆಗಳು

13) ರಾವಣ = ಕತ್ತೆಗಳು.

14) ಲಲಿತಾದೇವಿ = ವರಾಹಂ 

15) ಶೀತಲಾ ದೇವಿ = ಕತ್ತೆ

16) ಗಂಗಾದೇವಿ = ಮಕರ

17) ಯಮುನಾದೇವಿ = ಕೂರ್ಮ 

18) ಅಯ್ಯಪಸ್ವಾಮಿ =ಕುದುರೆ

19) ಕಲುನುಕಿ = ಮಹಿಷ

20) ನಮುಚಿ = ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ

೨೧) ಅಲಮೇಲುಮಂಗ ಅಮ್ಮನವರು = ಚಾಟಕಂ

22) ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ = ಗಂಡಭೇರುಂಡಂ

23) ಕಲ್ಕಿ = ಕುದುರೆ

24) ಚಂಡಿ = ಹಂದಿ

25) ಚಾಮುಂಡಿ = ಗೂಬೆ

26) ವಿಶ್ವಕರ್ಮ = ನರಿ

27) ಮಾನಸಾ ದೇವಿ = ಸರ್ಪ

28) ಇಂದ್ರ = ಐರಾವತ

29) ಬೆಂಕಿ = ಮೇಷ / ಕುರಿಮರಿ

30) ಯಮುದಿಕಿ = ಮಹಿಷಮ್

31) ನೈಋತ್ಯ = ಶವದ ವಾಹನ

32) ವರುಣ = ಮಕರ

33) ಅನಿಲ = ಕಪ್ಪು ಮೃಗ

34) ಕುಬೇರದು = ನರ ವಾಹನ

35) ಈಶಾನ = ವೃಷಭ

36) ಸೂರ್ಯ = ಸಪ್ತ ಎಂಬ ಕುದುರೆ

37) ಚಂದ್ರ = ಜಿಂಕೆ / 10 ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು

38) ಮಂಗಳ = ಮೇಷ

39) ಬುಧ = ಕುದುರೆ

40) ಗುರು = ಆನೆ

41) ಶುಕ್ರ = ಕುದುರೆ 

42) ಶನಿ = ಕಾಗೆ

43) ರಾಹು = ಹುಲಿ

44) ಕೇತು = ಮೀನು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *