ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 01.04.2023 ಶನಿವಾರ SATURDAY

 *ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 01.04.2023 ಶನಿವಾರ SATURDAY*

*ಸಂವತ್ಸರ:*ಶೋಭನ ಕೃತ್.

*SAMVATSARA :*SHOBHANAKRUT .

*ಆಯಣ:*ಉತ್ತರಾಯಣ.

*AYANA:* UTTARAAYANA.

*ಋತು:* ವಸಂತ.

*RUTHU:* VASANTA

*ಮಾಸ:* ಚೈತ್ರ.

*MAASA:*CHAITRA.

*ಪಕ್ಷ:* ಶುಕ್ಲ.

*PAKSHA:* SHUKLA.

*ವಾಸರ:*ಸ್ಥಿರವಾಸರ.

*VAASARA:* STHIRAVAASARA.

*ನಕ್ಷತ್ರ:* ಆಶ್ಲೇಷಾ.

*NAKSHATRA:* ASHLESHA.

*ಯೋಗ:* ಧೃತಿ.

*YOGA:* DHRATI

*ಕರಣ:* ವಣಿಕ್.

*KARANA:* VANIK.

*ತಿಥಿ:* ಏಕಾದಶೀ.

*TITHI:* EKADASHI.

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ:* ಶೂನ್ಯ.

*SHRADDHA TITHI:* SHOONYA.

*ಸೂರ್ಯೊದಯ (Sunrise):* 06.22

*ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (Sunset):* 06:40

ರಾಹು ಕಾಲ (RAHU KAALA) :* 09:00AM To 10:30AM.

*ದಿನ ವಿಶೇಷ (SPECIAL EVENT’S)*

*ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏಕಾದಶೀ (ಕಾಮದಾ –  ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿಮಠ ಮತ್ತು ಸೋಸಲೇ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಮಠಕ್ಕೆ), ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠಕ್ಕೆ ದಶಮ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ.ಶುಕ್ರ ಜಯಂತಿ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *