ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 09.08.2023 ಬುಧವಾರ WEDNESDAY

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 09.08.2023 ಬುಧವಾರ WEDNESDAY.


ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.
SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.
ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.
AYANA: DAKSHINAYANA.
ಋತು: ವರ್ಷಾ.
RUTHU: VARSHA.
ಮಾಸ: ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ.
MAASA: ADHIKA SHRAVANA.
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ.
PAKSHA: KRISHNA.
ವಾಸರ: ಸೌಮ್ಯವಾಸರ.
VAASARA: SOUMYAVAASARA.
ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣೀ.
NAKSHATRA: BHARANI.
ಯೋಗ: ವೃದ್ಧಿ.
YOGA: VRADDHI.
ಕರಣ: ಕೌಲವ.
KARANA: KOULAVA.
ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮೀ.
TITHI: ASHTAMI.
ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: ನವಮೀ.
SHRADDHA TITHI: NAVAMI.
ಸೂರ್ಯೊದಯ (Sunrise): 06.08
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (Sunset): 06:56
ರಾಹು ಕಾಲ (RAHU KAALA) : 12:00PM To 1-30PM ದಿನ ವಿಶೇಷ (SPECIAL EVENT’S)
ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ
ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ |
ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *