ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 04.09.2023 ಸೋಮವಾರ MONDAY


ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.
SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.
ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.
AYANA: DAKSHINAYANA
ಋತು: ವರ್ಷಾ.
RUTHU: VARSHA.
ಮಾಸ: ನಿಜಶ್ರಾವಣ.
MAASA: NIJA SHRAVANA.
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ.
PAKSHA: KRISHNA.
ವಾಸರ: ಇಂದುವಾಸರ.
VAASARA: INDUVAASARA.
ನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನೀ.
NAKSHATRA: ASHWINI.
ಯೋಗ: ವೃದ್ಧಿ.
YOGA: VRADDHI.
ಕರಣ: ಕೌಲವ.
KARANA: KOULAVA.
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ.
TITHI: PANCHAMI.
ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ.
SHRADDHA TITHI: PANCHAMI.
ಸೂರ್ಯೊದಯ (Sunrise): 06:14
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (Sunset): 06:38
ರಾಹು ಕಾಲ (RAHU KAALA) : 07:30AM To 09:00AM.
ದಿನ ವಿಶೇಷ (SPECIAL EVENT’S)
ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣೋತ್ಸವ , ಅವಭೃತ, ಅಣುಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *