ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 14.09.2023 ಗುರುವಾರ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 14.09.2023 ಗುರುವಾರ THURSDAY


ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.
SAMVATSARA:
SHOBHANAKRUT.
ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.
AYANA: DAKSHINAYANA.
ಋತು: ವರ್ಷಾ.
RUTHU: VARSHA.
ಮಾಸ: ನಿಜಶ್ರಾವಣ.
MAASA: NIJA SHRAVANA.
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ.
PAKSHA: KRISHNA.
ವಾಸರ: ಬೃವಾಸ್ಪತಿವಾಸರ.
VAASARA: BRUVASPATIVAASARA
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ .
NAKSHATRA: POORVAPHALGUNI MAGHA.
ಯೋಗ: ಸಾಧ್ಯ.
YOGA: SADHYA.
ಕರಣ: ಚತು.
KARANA: CHATU.
ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ.
TITHI: AMAVASYE.
ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ .
SHRADDHA TITHI: AMAVASYE.
ಸೂರ್ಯೊದಯ (Sunrise): 06:08
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ (Sunset): 06:24
ರಾಹು ಕಾಲ (RAHU KAALA) : 1:30PM To 3:00PM.
ದಿನ ವಿಶೇಷ (SPECIAL EVENT’S)
ದರ್ಶ.ಧರ್ಭಹರಣ, ಬೆನಕನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ದರ್ಶೆಷ್ಠಿ, ಅನ್ವಾದಾನ, ವೈಶ್ವದೇವ, ಬಲಿಹರಣ, ಕುಶಾಗ್ರಯಣ, ಮನ್ವಾದಿ, ವಿಷ್ಣುಪಂಚಕೋಪವಾಸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *