ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸವ


ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಗಾಯನ ಸಮಾಜ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 53ನೇ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ‘ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸವ’ ಕಲಾವಿದ ಬಿ.ಎಸ್. ಸರ್ವಜಿತ್ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಿ.ಎನ್. ಹಂಸಾ(ಪಿಟೀಲು) ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ (ಮೃದಂಗ) ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *