ಗಣಪನ ಸಡಗರ

ಗಣಪನ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪೂಜೆ.ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟಂಬಗಳ ಸಂಸಾರ ಇದ್ದವು.ಆಗ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕುಂಬಾರರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂರ್ತಿ ಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಬರುವರು.ನಂತರ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ … Read More

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿವು ತಿಳಿದಿವೆಯೇ? 

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತರಬೇಕು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯು ಭಂಗವಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಚರಿಸಬೇಕು ?ಗಣೇಶ … Read More

ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ…

ಮ0ಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ವಿರ್ಸಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಎಂದರೆ ಗಣಗಳ-ಸಮೂಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ; ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಒಡೆಯ; ಸರ್ವಗುಣಗಳಧಾರಿ, ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ-ಪಾರಂಗತ. ಸುಮುಖನೆಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು; ಉಮಾಪುತ್ರನೆಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮಗ; ಹರಸುತನೆಂದರೆ … Read More

ಬಾಗಿನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ

🕉️ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉️ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ಬಾಗಿನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಶ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ … Read More

ಪ್ಯಾಷನ್‌ ಶೋ: ಚಿತ್ರನಟಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ -ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಗಳ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರೂಪದರ್ಶಿಯರು

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್‌ ಶೋ; ಚಿತ್ರನಟಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಧುನಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಗಳ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರೂಪದರ್ಶಿಯರು ಬೆಂಗಳೂರು,ಆ 3; ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ … Read More

“ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಮಹತ್ವ”

ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧ. ಅವುಗಳು 1)ಚಾಂದ್ರಮಾನ 2) ಸೌರಮಾನ 3)ಸಾವನ,4)ನಾಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಮತ್ತು 5) ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಮಾನ. ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಸದಂತೆ ಚೈತ್ರದಿ ಸಂಙೆಗಳುಳ್ಳ 12 ಮಾಸಗಳಿಗೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸಂವತ್ಸರ ಎಂದು ಹೆಸರು. 2))ಸೌರ ಸಂವತ್ಸರ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷಾದಿ … Read More