ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲುಲು ಫನ್ ಟೂರಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲುಲು ಫುಡ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಟಲ್ ಶೆಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ,ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರುರವರು ,ರೀಜಿನಲ್ […]