ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು

೧. ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ೨. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ. ೩. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ. ೪. ಉಚಿತವಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು. ೫. ಉಚಿತವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು. ೬. ಉಚಿತವಾದ ಸೈಕಲ್ಗಳು. ೭. ವಾರದ ೫ ದಿನ […]

ವಾಣಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 30, (ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ) : ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ, ಜನವರಿ – 2022 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ  ವಾಣಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಯ ಪ್ರವೀಣ ದರ್ಜೆ, […]