ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ನಗರದ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾದ […]