ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಐಸಿಎಸ್‌ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಮ್  ಭಾನುವಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಐಸಿಎಸ್‌ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರುಣ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ 98.6 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಐಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೀತಾ […]