ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 23.08.20 Wednesday ಬುಧವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ನಿಜಶ್ರಾವಣ.MAASA: NIJA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ.PAKSHA: SHUKLA.ವಾಸರ: ಸೌಮ್ಯವಾಸರ.VAASARA: SOUMYAVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖಾ.NAKSHATRA: VISHAKHA.ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ.YOGA: BRAHMAಕರಣ: ಗರಜ.KARANA: GARAJA.ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮೀ.TITHI: SAPTAMI.ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮೀ.SHRADDHA […]

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 21.08.2023 ಸೋಮವಾರ MONDAY

ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRAT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ನಿಜಶ್ರಾವಣ.MAASA: NIJA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ.PAKSHA: SHUKLA.ವಾಸರ: ಇಂದುವಾಸರ.VAASARA: INDUVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರಾ.NAKSHATRA: CHITRA.ಯೋಗ: ಶುಭ.YOGA: SHUBHA.ಕರಣ: ಬವ.KARANA: BAVA.ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ.TITHI: PANCHAMI.ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ.SHRADDHA […]

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 20.08.2023 ರವಿವಾರ SUNDAY

ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ನಿಜಶ್ರಾವಣ.MAASA: NIJA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ.PAKSHA: SHUKLA.ವಾಸರ: ಆದಿತ್ಯವಾಸರ.VAASARA: ADITYAVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತಾ.NAKSHATRA: HASTA.ಯೋಗ: ಸಾಧ್ಯ.YOGA: SADHYA.ಕರಣ: ವಣಿಕ್.KARANA: VANIK.ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥೀ.TITHI: CHATURTHI.ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥೀ.SHRADDHA […]

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 19.08.2023 ಶನಿವಾರ SATURDAY

ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ನಿಜಶ್ರಾವಣ.MAASA: NIJA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ.PAKSHA: SHUKLA.ವಾಸರ: ಸ್ಥಿರವಾಸರ.VAASARA: STHIRAVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಫಾಲ್ಗುಣೀ.NAKSHATRA: UTTARA PHALGUNI.ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧ.YOGA: SIDDHA.ಕರಣ: ತೈತಿಲ.KARANA: TAITILA.ತಿಥಿ: ತೃತೀಯಾ.TITHI: TRATIYA.ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ: […]

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 16.08.2023 ಬುಧವಾರ WEDNESDAY

ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ.MAASA: ADHIKA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ.PAKSHA: KRISHNA.ವಾಸರ: ಸೌಮ್ಯವಾಸರ.VAASARA: SOUMYAVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷಾ.NAKSHATRA: ASHLESHA.ಯೋಗ: ವರೀಯಾನ್.YOGA: VARIYAN.ಕರಣ: ನಾಗವಾನ್.KARANA: NAGAVAN.ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ.TITHI: AMAVASYA.ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ:ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿಮಠ […]

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 14.08.2023 ಸೋಮವಾರ MONDAY

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 14.08.2023 ಸೋಮವಾರ MONDAY ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ.MAASA: ADHIKA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ.PAKSHA: KRISHNA.ವಾಸರ: ಇಂದುವಾಸರ.VAASARA: INDUVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು.NAKSHATRA: PUNARVASU.ಯೋಗ: […]