MAHA SHIVARATHRI – ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಶಿವರಾತ್ರಿ

ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿಯಮವಾದರೂ ಮಾನವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇಂದು ಕರೋನ, ಡೆಲ್ಟಾಪ್ಲಸ್, ಕರೋನ 3ನೇ ಅಲೆ, ಓಮಿಕ್ರಾನ್, ದಂತಹ ಜಾಗಿತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾಯಲೆಗಳಿಂದ ಭಯದ ಪರಿಸ್ಢತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ … Read More