ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ “ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’’ ಆರಂಭ

·       ವಿತರಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ·       ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕೆ, ಐಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆ ·       ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವಿತರಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ … Read More