ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 02.08.2023 ಬುಧವಾರ WEDNESDAY

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ NITYA PANCHANGA 02.08.2023 ಬುಧವಾರ WEDNESDAY ಸಂವತ್ಸರ: ಶೋಭನಕೃತ್.SAMVATSARA : SHOBHANAKRUT.ಆಯಣ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.AYANA: DAKSHINAYANA.ಋತು: ವರ್ಷಾ.RUTHU: VARSHA.ಮಾಸ: ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ.MAASA: ADHIKA SHRAVANA.ಪಕ್ಷ:ಕ್ರಿಷ್ಣPAKSHA: krishnaವಾಸರ: ಸೌಮ್ಯವಾಸರ.VAASARA: SOUMYAVAASARA.ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣಾ.NAKSHATRA: SHRAVANA.ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್.YOGA: AYUSHMAN.ಕರಣ: ಬಾಲವ.KARANA: BALAVA.ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪತ್.TITHI: PRATIPAT.ಶ್ರಾದ್ಧ … Read More