- Advertisement -
Ad image

More Latest News

Must Read

Most Popular in This Month

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್- ಎಂಬಿ ನರಗುಂದ್,

ಬೆಂಗಳೂರು: 14 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ " ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಓಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದ ಮೋಹನ್

admin admin